0 Comments

De bouw en verkoop van de 95 garageboxen aan het van Neurenburgpad is afgerond.

Het beheer en onderhoud is daarmee overgedragen aan de VvE’s van respectievelijk de bedrijfsunits en de garageboxen aan ‘de Neurenburg’.

Eventuele vragen of opmerkingen kunt U richten aan het bestuur van de beide VvE’s.

Via e-mail adres: vve.deneurenburg@gmail.com